Wróć do artykułów

Jak reagować i zarządzać komunikacją kryzysową w social mediach?

W dzisiejszym dynamicznym świecie cyfrowym, skuteczna komunikacja kryzysowa staje się kluczowym elementem zarządzania reputacją każdej firmy. W erze social media, gdzie informacje rozprzestrzeniają się błyskawicznie, zdolność do szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe jest niezbędna.

grudzień 2023
Jak reagować i zarządzać komunikacją kryzysową w social mediach?Jak reagować i zarządzać komunikacją kryzysową w social mediach?

Zrozumienie, jak zarządzać kryzysem i wykorzystywać kanały komunikacji, takie jak media społecznościowe, może być decydujące dla utrzymania pozytywnego wizerunku marki.

Opracowanie skutecznej strategii zarządzania kryzysowego wymaga nie tylko znajomości najlepszych praktyk w zakresie komunikacji kryzysowej, ale również umiejętności identyfikacji potencjalnych zagrożeń i monitoringu mediów społecznościowych. Kluczowe jest, aby nie tylko zminimalizować negatywne skutki potencjalnego kryzysu, ale także budować długoterminowe relacje z użytkownikami i klientami. W tym kontekście, zarządzanie kryzysowe w social media staje się nie tylko wyzwaniem, ale i szansą na wzmocnienie reputacji i wiarygodności marki.

Jak zidentyfikować sytuację kryzysową?

Rozpoznawanie sytuacji kryzysowej jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania kryzysowego. W świecie digitalizacji i intensywnej komunikacji, szczególnie w obszarze social media, jest to wyzwanie, które wymaga błyskawicznej i precyzyjnej reakcji. Kryzysy mogą przybierać różne formy, od negatywnych komentarzy po poważne problemy wpływające na reputację firmy. Kluczowe jest więc umiejętne monitoring i identyfikacja potencjalnych sygnałów ostrzegawczych.

Czym jest kryzys w kontekście mediów społecznościowych?

Kryzys w mediach społecznościowych może być zdefiniowany jako każda sytuacja, która negatywnie wpływa na wizerunek marki, wywołuje negatywne reakcje wśród użytkowników, lub prowadzi do negatywnego odbioru komunikacji. Taka sytuacja wymaga szybkiej i przemyślanej strategii reakcji. Kluczowe znaczenie ma tutaj przede wszystkim umiejętność szybkiego identyfikowania sygnałów, które mogą świadczyć o rozwijającym się kryzysie.

Sytuacja kryzysowa w social media może obejmować różnorodne zjawiska, od pojedynczych negatywnych komentarzy po szeroko zakrojone kampanie mające na celu zaszkodzić reputacji firmy. Monitoring media społecznościowe oraz analiza reakcji i zachowań użytkowników są tutaj kluczowe. Dzięki temu można szybko reagować, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli.

Kluczowe wskaźniki negatywnej sytuacji w social media

Rozpoznanie sytuacji kryzysowej w mediach społecznościowych wymaga uwagi na kilka kluczowych wskaźników. Oto niektóre z nich:

 • Nagły wzrost negatywnych komentarzy: Zauważalne zwiększenie liczby negatywnych opinii może być pierwszym sygnałem kryzysu.
 • Zmiana tonu dyskusji: Jeśli dyskusje na temat marki lub produktu zaczynają przybierać negatywny obrót, może to wskazywać na rozwijający się kryzys.
 • Wzrost aktywności konkurencji: Zwiększona aktywność konkurencji w mediach społecznościowych, szczególnie jeśli jest skierowana przeciwko Twojej marce, może sygnalizować kryzys.

Pamiętaj, że skuteczne zarządzanie kryzysowe rozpoczyna się od wczesnego wykrywania i zrozumienia sygnałów, które mogą świadczyć o negatywnej sytuacji. W tym kontekście, zarówno monitoring mediów społecznościowych jak i bieżące śledzenie reakcji użytkowników są niezwykle ważne.

Strategie efektywnej reakcji na kryzys

Kluczem do skutecznego zarządzania kryzysowego jest opracowanie i wdrożenie efektywnych strategii reakcji. W momencie wystąpienia kryzysu, szybka i dobrze przemyślana reakcja może znacząco zminimalizować negatywne skutki. Ważne jest, aby strategia była wszechstronna, uwzględniając zarówno komunikację wewnętrzną, jak i zewnętrzną.

Jak szybko i skutecznie reagować w kryzysie?

Szybka reakcja w sytuacji kryzysowej wymaga przygotowania i gotowości do działania. Oto kilka kluczowych kroków:

 1. Natychmiastowe ustalenie faktów: Zrozumienie przyczyn i skali problemu jest niezbędne do skutecznej reakcji.
 2. Komunikacja z zespołem: Ważne jest, aby wszyscy kluczowi członkowie zespołu byli świadomi sytuacji i działali zgodnie z ustaloną strategią.
 3. Przygotowanie komunikatu: Szybkie przygotowanie jasnego i przejrzystego komunikatu dla klientów i interesariuszy jest kluczowe.

Szybkość reakcji, w połączeniu z przemyślanym i spójnym przekazem, może znacznie pomóc w opanowaniu sytuacji. Warto również korzystać z narzędzi do monitoringu mediów społecznościowych, które umożliwią śledzenie rozwijającej się sytuacji i odpowiednią reakcję.

Rola komunikacji w zarządzaniu kryzysowym

Komunikacja kryzysowa odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu kryzysowym. Istotne jest, aby komunikacja była:

 • Przejrzysta i zwięzła: Unikaj skomplikowanego języka i bądź bezpośredni w swoich komunikatach.
 • Empatyczna: Pokaż zrozumienie i troskę o tych, którzy mogą być dotknięci sytuacją.
 • Spójna: Utrzymuj jednolity przekaz we wszystkich kanałach komunikacji.

Komunikacja powinna być dostosowana do różnych kanałów, takich jak social media, strona internetowa firmy czy bezpośrednie komunikaty e-mailowe. Pamiętaj, że skuteczna komunikacja może nie tylko pomóc w opanowaniu kryzysu, ale także wzmacnia zaufanie do marki w długoterminowej perspektywie.

Zarządzanie reputacją w mediach społecznościowych

W erze cyfrowej, zarządzanie reputacją w mediach społecznościowych stało się kluczowym aspektem skutecznego zarządzania kryzysowego. Dzięki odpowiednim strategiom i narzędziom, firmy mogą skutecznie monitorować, analizować i reagować na sytuacje, które mogą wpłynąć na ich wizerunek.

Monitorowanie i reagowanie na negatywne komentarze

Ważnym elementem zarządzania reputacją jest śledzenie i reagowanie na negatywne komentarze w mediach społecznościowych. Oto kilka wskazówek:

 • Stały monitoring: Używaj narzędzi do monitoringu mediów społecznościowych, aby na bieżąco śledzić, co mówi się o Twojej marce.
 • Szybka i empatyczna odpowiedź: Natychmiastowe reagowanie na negatywne komentarze pokazuje, że firma traktuje sprawy klientów poważnie.
 • Rozwiązywanie problemów: Zamiast ignorować negatywne opinie, staraj się rozwiązywać problemy i odpowiadać na zapytania użytkowników.

Wdrażanie skutecznych strategii reakcji na negatywne komentarze może pomóc w zachowaniu dobrego wizerunku marki i zapobieganiu eskalacji potencjalnych kryzysów.

Budowanie pozytywnego wizerunku marki w sytuacjach kryzysowych

Oprócz reagowania na negatywne komentarze, ważne jest również aktywne budowanie pozytywnego wizerunku marki. Oto jak to robić:

 • Publikowanie pozytywnych treści: Regularne publikowanie wartościowych i pozytywnych treści może pomóc w zbalansowaniu negatywnych wypowiedzi.
 • Angażowanie społeczności: Buduj silne relacje z użytkownikami przez aktywne uczestnictwo w rozmowach i tworzenie angażujących treści.
 • Prezentacja sukcesów i pozytywnych inicjatyw: Regularne informowanie o sukcesach firmy i jej pozytywnych działaniach może przyczynić się do wzmocnienia jej wizerunku.

Pamiętaj, że konsekwentne i pozytywne działania w mediach społecznościowych mogą znacząco przyczynić się do poprawy wizerunku marki, nawet w trudnych sytuacjach.

Najlepsze praktyki w komunikacji kryzysowej

Efektywna komunikacja kryzysowa jest kluczowa dla skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Stosowanie najlepszych praktyk nie tylko pomaga w zarządzaniu kryzysem, ale także w odbudowie zaufania i reputacji marki.

Jak opracować skuteczny plan komunikacji kryzysowej?

Opracowanie skutecznego planu komunikacji kryzysowej wymaga strategicznego podejścia. Oto niezbędne kroki:

 • Analiza potencjalnych zagrożeń: Zidentyfikuj możliwe scenariusze kryzysowe, które mogą wpłynąć na Twoją firmę.
 • Określenie procedur reagowania: Ustal konkretne kroki i procedury reagowania w przypadku różnych scenariuszy kryzysowych.
 • Szkolenie zespołu: Upewnij się, że wszyscy kluczowi pracownicy są przeszkoleni i wiedzą, jak postępować w sytuacji kryzysowej.

Skuteczny plan powinien być elastyczny i przystosowany do dynamicznie zmieniającego się środowiska mediów społecznościowych, pozwalając na natychmiastową i adekwatną reakcję.

Przykłady udanej komunikacji kryzysowej w przeszłości

Analiza przypadków udanej komunikacji kryzysowej może dostarczyć cennych wskazówek i inspiracji. Przykłady takie często obejmują:

 • Szybką i transparentną reakcję: Firmy, które szybko reagują na kryzys i komunikują się otwarcie, zwykle lepiej radzą sobie z zarządzaniem sytuacją.
 • Empatyczne i spójne przekazy: Pokazywanie zrozumienia i empatii w komunikatach może pomóc w odbudowie zaufania.

Przykłady te podkreślają, jak ważne jest posiadanie dobrze opracowanej strategii komunikacji kryzysowej, która może być szybko wdrożona w razie potrzeby.

Monitoring mediów społecznościowych jako narzędzie zarządzania kryzysowego

Monitoring mediów społecznościowych stanowi istotny element strategii zarządzania kryzysowego. Dzięki niemu możliwe jest szybkie wykrywanie i reagowanie na potencjalne kryzysy, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony reputacji marki.

Jak śledzić i analizować treści w mediach społecznościowych?

Efektywne monitorowanie mediów społecznościowych wymaga użycia specjalistycznych narzędzi i technik. Oto kilka wskazówek:

 • Wykorzystanie narzędzi do monitoringu: Specjalistyczne narzędzia pozwalają na śledzenie wzmianek o marce, słów kluczowych i trendów.
 • Analiza danych: Zbieranie i analiza danych pomaga zrozumieć, jak Twoja marka jest postrzegana w mediach społecznościowych.
 • Reagowanie na alarmy: Ustawienie powiadomień o negatywnych komentarzach lub nagłych zmianach w dyskusji pozwala na szybką reakcję.

Monitorowanie mediów społecznościowych jest nie tylko o reakcji, ale również o proaktywnym zarządzaniu reputacją i budowaniu pozytywnego wizerunku marki.

Zastosowanie narzędzi do monitoringu w celu identyfikacji kryzysu

Narzędzia do monitoringu mediów społecznościowych mogą pomóc w wczesnym wykrywaniu sygnałów kryzysowych. Obejmuje to:

 • Wykrywanie wzorców: Analiza wzorców dyskusji i sentymentu może wskazywać na rozwijający się kryzys.
 • Śledzenie zmian w zachowaniach użytkowników: Nagła zmiana tonu komentarzy lub wzrost aktywności wokół określonych tematów może być sygnałem ostrzegawczym.
 • Identyfikacja kluczowych influencerów: Zrozumienie, kto wpływa na dyskusję wokół Twojej marki, może być kluczowe w zarządzaniu reakcją na kryzys.

Regularne monitorowanie i analiza mediów społecznościowych są niezbędne do skutecznego zarządzania kryzysowego i utrzymania pozytywnej reputacji marki.

Zarządzanie kryzysowe i media społecznościowe

Media społecznościowe odgrywają istotną rolę w zarządzaniu kryzysowym. Dzięki nim możliwe jest nie tylko monitorowanie i reakcja na rozwijające się sytuacje, ale również efektywne komunikowanie się z klientami i interesariuszami.

Jak wykorzystać kanały social media w zarządzaniu kryzsem?

Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu kryzysowym obejmuje kilka kluczowych aspektów:

 • Natychmiastowa komunikacja: Media społecznościowe pozwalają na szybką i bezpośrednią komunikację z klientami.
 • Interakcja z użytkownikami: Aktywna interakcja i odpowiedź na zapytania użytkowników pomagają w budowaniu zaufania i lepszemu zarządzaniu sytuacją.
 • Prezentacja transparentnych i spójnych informacji: Jednolity i przejrzysty przekaz jest kluczowy w utrzymaniu pozytywnego wizerunku marki.

Efektywne wykorzystanie mediów społecznościowych może znacząco przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków kryzysu.

Przypadki, kiedy social media pomogły zminimalizować negatywne skutki kryzysu

Są liczne przykłady, kiedy odpowiednie wykorzystanie mediów społecznościowych pomogło firmom zminimalizować negatywne skutki kryzysu. Takie działania obejmują:

 • Szybką reakcję na negatywne komentarze: Przykłady firm, które efektywnie reagują na negatywne wypowiedzi w mediach społecznościowych, często są podawane jako wzór do naśladowania.
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych do przedstawienia swojej perspektywy: Firmy często używają mediów społecznościowych do przedstawienia własnych stanowisk i wyjaśnień w kontrowersyjnych sytuacjach.

Skuteczne zarządzanie kryzysowe w mediach społecznościowych wymaga nie tylko reaktywności, ale także strategicznego planowania i gotowości do szybkiego działania.

Rola kluczowych osób w zarządzaniu kryzysowym

W procesie zarządzania kryzysowego kluczową rolę odgrywają osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji i komunikację. Ich działania i strategie mogą zdecydowanie wpłynąć na efektywność reakcji na kryzys.

Identyfikacja i szkolenie osób odpowiedzialnych za reakcję na kryzys

Pierwszym krokiem w budowaniu skutecznej strategii zarządzania kryzysowego jest identyfikacja i szkolenie osób, które będą odpowiadać za reakcję na kryzys:

 • Wybór odpowiednich osób: Kluczowe jest wyznaczenie osób, które posiadają odpowiednie umiejętności komunikacyjne i zdolność do szybkiego podejmowania decyzji.
 • Szkolenie i przygotowanie: Przygotowanie zespołu na różne scenariusze kryzysowe, w tym na skuteczne wykorzystanie mediów społecznościowych i innych kanałów komunikacji.

Przygotowanie i szkolenie osób odpowiedzialnych za reakcję na kryzys jest niezbędne do skutecznego zarządzania kryzysowego.

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna podczas kryzysu

Efektywne zarządzanie kryzysowe wymaga skutecznej komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej:

 • Komunikacja wewnętrzna: Upewnienie się, że wszyscy pracownicy są świadomi sytuacji kryzysowej i rozumieją swoje role i obowiązki.
 • Komunikacja zewnętrzna: Prowadzenie spójnej i przejrzystej komunikacji z klientami, interesariuszami i mediami.

Komunikacja, zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz, jest kluczowa dla skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi, minimalizując niepewność i budując zaufanie.

Przygotowanie na kryzys: plan działania i procedury

Mając odpowiedni plan działania i procedury, firmy mogą znacznie lepiej zarządzać kryzysami. Przygotowanie na kryzys to nie tylko reagowanie na niego, ale również jego przewidywanie i minimalizowanie potencjalnych skutków.

Jak opracować i wdrożyć plan zarządzania kryzysowego?

Opracowanie skutecznego planu zarządzania kryzysowego wymaga starannego planowania i analizy:

 • Analiza ryzyka: Zrozumienie potencjalnych zagrożeń i ich wpływu na organizację.
 • Opracowanie procedur: Tworzenie jasnych procedur reagowania na różne rodzaje kryzysów.
 • Szkolenie personelu: Przygotowanie zespołu na działanie zgodnie z ustalonymi procedurami.

Plan powinien być elastyczny i dostosowany do zmieniającego się środowiska, a jednocześnie wystarczająco szczegółowy, aby zapewnić skuteczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Rola scenariuszy i procedur w minimalizowaniu szkód

Scenariusze i procedury są kluczowe w minimalizacji szkód w trakcie kryzysu:

 • Scenariusze kryzysowe: Opracowanie realistycznych scenariuszy kryzysowych pomaga w przygotowaniu odpowiednich reakcji.
 • Testowanie procedur: Regularne testowanie i aktualizowanie procedur zapewnia ich skuteczność w rzeczywistych sytuacjach kryzysowych.

Mając opracowane i przetestowane scenariusze oraz procedury, organizacje mogą szybciej i skuteczniej reagować na kryzysy, ograniczając ich negatywne skutki.

Komunikaty i aktualizacje w sytuacji kryzysowej

Skuteczne formułowanie komunikatów i udzielanie aktualizacji są kluczowe w zarządzaniu kryzysowym. Właściwa komunikacja pomaga w utrzymaniu zaufania interesariuszy i minimalizacji negatywnych skutków kryzysu.

Jak formułować komunikaty podczas kryzysu?

Podczas formułowania komunikatów w sytuacji kryzysowej należy pamiętać o kilku zasadach:

 • Jasność i zwięzłość: Komunikaty powinny być jasne, zwięzłe i bezpośrednie, aby uniknąć nieporozumień.
 • Spójność: Upewnij się, że wszystkie komunikaty są spójne i zgodne z ustaloną linią komunikacyjną.
 • Empatia i transparentność: Wykazanie empatii i otwartości wzmacnia zaufanie i pomaga w odbudowie reputacji.

Dobra komunikacja w sytuacji kryzysowej nie tylko informuje, ale również pomaga w łagodzeniu napięć i budowaniu pozytywnych relacji z klientami i innymi interesariuszami.

Znaczenie przejrzystości i empatii w komunikacji z interesariuszami

Podczas kryzysu, sposób komunikacji z interesariuszami może znacznie wpłynąć na postrzeganie marki:

 • Przejrzystość: Otwarte przyznawanie się do błędów i informowanie o podjętych działaniach zwiększa wiarygodność.
 • Empatia: Wykazanie zrozumienia dla obaw i emocji interesariuszy pomaga w utrzymaniu dobrych relacji.

Efektywna komunikacja wymaga nie tylko przekazywania faktów, ale również budowania relacji opartych na zaufaniu i zrozumieniu.

Analiza i wnioski po kryzysie

Po zakończeniu kryzysu ważne jest przeprowadzenie analizy i wyciągnięcie wniosków, które pomogą w lepszym przygotowaniu na przyszłe wyzwania. Analiza po kryzysie jest niezbędna do zrozumienia jego przyczyn, skutków i efektywności podjętych działań.

Jak ocenić efektywność zarządzania kryzysowego?

Ocena efektywności zarządzania kryzysowego powinna obejmować:

 • Przegląd działań: Analiza podjętych kroków i ich wpływu na zarządzanie sytuacją.
 • Ocena komunikacji: Ocena, jak komunikaty były odbierane przez klientów i jak wpłynęły na reputację marki.
 • Analiza wyników: Ocena, czy i jak działania przyczyniły się do zmniejszenia negatywnych skutków kryzysu.

Ten proces pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron w strategii zarządzania kryzysowego oraz na opracowanie planów na przyszłość.

Lekcje i najlepsze praktyki wynikające z zarządzania kryzysowego

Po analizie kryzysu, istotne jest wyciągnięcie lekcji i opracowanie najlepszych praktyk:

 • Dokumentowanie doświadczeń: Zapisywanie przebiegu i rozwiązań kryzysu pomaga w tworzeniu przyszłych planów zarządzania kryzysowego.
 • Szkolenie na podstawie doświadczeń: Wykorzystanie zdobytej wiedzy do szkolenia zespołu i przygotowania na przyszłe wyzwania.
 • Aktualizacja planów i procedur: Dostosowanie strategii zarządzania kryzysowego na podstawie wyciągniętych wniosków.

Wnioski z przeszłych kryzysów są cennym źródłem wiedzy, które pomaga w budowaniu lepszych strategii zarządzania kryzysowego.

Zaplanuj działania
marketingowe

Szukasz innowacyjnego podejścia do zwiększenia jakości marketingu w Twojej firmie? Skonstruujmy spójny plan działań marketingowych! Sprawdzimy:

 • Jak utrudniasz proces zakupowy klientom
 • Czy Twoje działania są skuteczne
 • Co robi lepiej od Ciebie konkurencja

Wynikiem konsultacji będzie lista rekomendacji i wniosków. Ty zdecydujesz co z nią zrobisz. Nasz doświadczony zespół specjalistów jest gotów do kompleksowej opieki nad marketingiem B2C i B2B Twojej firmy.

Poznaj nasze realizacje

Odbierz darmową konsultację

Bezpłatna konsultacja to czas podczas którego niezobowiązująco odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Podczas tych konsultacji będziemy rozmawiać jedynie o Twojej firmie, nie jest to prezentacja handlowa.

W dni robocze odpowiadamy zazwyczaj wciągu 5-20 minut. Jeśli zgłoszenie zostało wysłane w weekend zostanie obsłużone kolejnego dnia roboczego, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

* Każdemu klientowi przysługuje jedna darmowa konsultacja. Szczegółowe zasady konsultacji znajdziesz na stronie Regulaminem darmowej konsultacji.

** Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny w celu obsługi niniejszego zgłoszenia. Oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez www.empiria-studio.com, oraz wykorzystanie komunikacji email w celach marketingowych zgodnie z Polityką prywatności.

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.

W dni robocze odpowiadamy zazwyczaj wciągu 5-20 minut. Jeśli zgłoszenie zostało wysłane w weekend zostanie obsłużone kolejnego dnia roboczego, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Mieliśmy problem z wysłaniem formularza. Prosimy spróbuj jeszcze raz później.

Zaufali nam między innymi

I ponad 100 innych ...

Odkryj najnowsze trendy
i strategie na naszym blogu

Artykuły na temat reklamy w social media, Facebook, Instagram, Google Ads, strategie marki, rozwój biznesu i wiele więcej... Dołącz do grona czytelników!

Pozbądź się konta – jak usunąć Instagram łatwoPozbądź się konta – jak usunąć Instagram łatwo

Pozbądź się konta – jak usunąć Instagram łatwo

Żyjemy w czasach, gdy media społecznościowe mają duży wpływ na nasze życie. Instagram jest jednym z tych miejsc, gdzie łatwo możemy stracić wiele godzin. Dodajemy zdjęcia, łączymy się z przyjaciółmi i nagle odkrywamy, że marnujemy czas. Może nadszedł czas, by zrezygnować z Instagrama, by lepiej wykorzystać każdą chwilę.
czerwiec 2024
Czytaj więcej
Jak usunąć tło ze zdjęcia - Poznaj narzędzia!Jak usunąć tło ze zdjęcia - Poznaj narzędzia!

Jak usunąć tło ze zdjęcia - Poznaj narzędzia!

Wyobraź sobie moment, gdy dostrzegasz, że zdjęcie do projektu ma niechciane tło. To może być frustrujące. Ale dzięki narzędziom jak Adobe Photoshop czy Canva Pro, usuwanie tła jest prostsze. Takie narzędzia są łatwo dostępne online.
czerwiec 2024
Czytaj więcej
Czym jest cash back rabat — Jak go wykorzystać w sprzedażyCzym jest cash back rabat — Jak go wykorzystać w sprzedaży

Czym jest cash back rabat — Jak go wykorzystać w sprzedaży

Wyobraź sobie, że wchodzisz na ulubioną stronę zakupową. Dodajesz produkty do koszyka i finalizujesz zakup. Niespodziewanie, po kilku tygodniach na Twoim koncie pojawiają się dodatkowe pieniądze. To efekt cashback rabatu. Jest to sposób na zwrot części pieniędzy wydanych online. Działa dla osób, które lubią oszczędzać, nie rezygnując z ulubionych rzeczy.
czerwiec 2024
Czytaj więcej